Onze werkwijze

Doel

Ons doel is om spelers bewust te maken van hun kwaliteiten en daarmee te ondersteunen naar mooie prestaties. Zoals gezegd is er weinig mentale begeleiding of gerichte training voor (top)darters beschikbaar. Terwijl dit essentieel is om structureel te kunnen presteren. 1000 darters kunnen 180 gooien, echter maar weinig darters zijn in staat om dit te doen als het 2-2 is, of op een ander belangrijk moment in een wedstrijd. Ook dit is geen toeval. 

Hoe gaan we te werk?

Om te kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen, vragen we je om eerst het intakeformulier in te vullen. Hoe meer informatie je geeft en hoe concreter je dit verwoordt, des te beter kunnen wij het vervolggesprek voeren. Er zijn verschillende uitgangspunten:

  • je wil graag een techniekanalyse en daar concrete tips voor ontvangen.
  • je wil graag coaching/ begeleiding met het verbeteren van je mentale of je dartvaardigheden
  • je wil aan de slag met een concreet progressiegericht trainingsschema waarin je je voortgang kunt monitoren.

Tijdens het intakegesprek, wat we voeren op basis van je ingevulde formulier, komen bovenstaande behoeftes aan bod. Een intakegesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos.

Op basis van het intakesprek kunnen we een coachingsplan opstellen. Hierbij is aandacht voor het systematisch leren en trainen van mentale vaardigheden met als doel je dartprestaties te verbeteren en het plezier daarin te behouden.

Om welke mentale vaardigheden gaat het? Pijler
Aandacht focussen Focus
Afleiding door gedachten weerstaan Focus
Afleiding door externe gebeurtenissen weerstaan Focus
Nadenken en analyseren op de juiste momenten Mindset
Emoties sturen en controleren Mindset – Focus – Fysiek
Zichzelf hernemen/kunnen herpakken Mindset
Doelgericht werken Motivatie – Fysiek
Vertrouwen in zichzelf opbouwen Motivatie – Mindset
Offers brengen  gedrevenheid/vastberadenheid tonen Motivatie – Fysiek
Zich afsluiten Focus
Verantwoordelijkheid nemen Motivatie
Met stress omgaan Mindset – Fysiek
Zichzelf juiste instructie geven Focus – Motivatie – Mindset – Techniek
Leren van succes en mislukking Mindset
Omgaan met tegenslagen Mindset
Conflicten aankunnen Mindset
Communiceren Mindset

Zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, productief denken en de gedrevenheid om te presteren kan je omschrijven als basisvaardigheden. De speler zal als hij deze basisvaardigheden wil ontwikkelen in zichzelf moeten duiken: welke belemmerende gedachte heeft hij over zichzelf, wat is zijn zelfbeeld, wat gelooft hij dat waar is over zichzelf? Brengen deze gedachten hem iets positiefs of niet? Kan hij deze veranderen? Hoe kan hij deze veranderen?

Performance skills zijn mentale vaardigheden die je aan het bord nodig hebt.

Bijvoorbeeld: focussen, afleiding buitensluiten en gevoelens en emoties sturen. Denk hierbij bv aan het niet verspillen van energie aan frustratie tijdens de wedstrijd!

Pijlers: Mindset – Focus

Persoonlijke ontwikkelingsvaardigheden hebben betrekking op een volwassen manier van denken en handelen, het ontwikkelen van de eigen identiteit en de manier waarop de speler goed kan omgaan en communiceren met de ander en of zij anderen sociale steun willen en kunnen geven.

Tijdens het intakegesprek gaan we verkennen wat je wensen en doelen zijn en hoe het er nu voorstaat. Je komt natuurlijk niet voor niets naar ons, dus we gaan bespreken waar je tegenaan loopt. Maar ook wat je uit het gesprek en uit de coaching hoopt te halen.. Mocht je een goed gevoel aan het gesprek over houden, dan kunnen we een vervolgafspraak maken. In dit vervolggesprek gaan we werken aan jouw doelen. Daar hebben we een aantal methodieken voor, die we tijdens het gesprek graag nader toelichten.

 

Pakketten voor spelers

Trainingsschema op maat
 19,95 euro excl. BTW
Losse coachingssessie 30 min*
 49,95 euro excl. BTW
Losse coachingssessie 60 min*
 79,95 euro excl. BTW
Techniekanalyse op basis van filmmateriaal
 79, 95 euro excl. BTW
Coachingspakket Mindset
 135,95 euro excl. BTW
3 sessies x 30 minuten
Coachingspakket totaal
 269,95 euro excl. BTW
6 sessies x 30 minuten, alle pijlers aan bod

 *I.v.m. de huidige coronamaatregelen vinden de gesprekken online plaats via Google Meet. Voor aanvang van het gesprek ontvang je een link om deel te nemen.

Onze Pijlers

Darten op hoog niveau is topsport. Wij benaderen de coaching ook vanuit dat principe. We werken aan het totaalplaatje. Hierbij hanteren we een aantal pijlers. 

Lichaamstaal | Motivatie | Fysiek | Focus | Mindset | Techniek